--> Instytut Technologii Polimerów i Barwników - TEST
Fb

 
 
 
 

Instytut Technologii Polimerów i Barwników

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
tel./fax+48(42) 636 25 43
tel. +48(42) 631 32 09
e-mail: polbarw@p.lodz.pl
REGON 000001583 NIP: 727 002 18 95

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel./fax +(42) 636 25 96

Dyrektor:
prof. dr hab. Marian Zaborski

tel. +48 42 631 32 09
email: marian.zaborski@p.lodz.pl

Z-ca dyrektora:
prof. dr hab. Jolanta Sokołowska

tel. +48 42 631 32 32
email: jsokolow@p.lodz.pl