Fb

 
 
 
 

Instytut Technologii Polimerów i Barwników

Projekty własne

Nanokompozyty elastomerowe
Kierownik:dr inż. Magdalena Lipińska

Lapachol - synteza i zastosowanie do wyrobu poliamidowych nici chirurgicznych o właściwościach antyseptycznych
Kierownik:dr inż. Zygmunt Boruszczak

Modyfikacja struktury barwników reaktywnych w celu otrzymania asortymentu przydatnego do równoczesnego zabarwiania wyrobów z włókien mieszanych typu bawełna-poliester
Kierownik:prof. dr hab. Wojciech Czajkowski

Kompozyty kauczuku silikonowego zawierające modyfikowane napełniacze wzmacniające
Kierownik:dr inż. Anna Kosmalska

Sieciowanie elastomerów nowymi nadtlenkami organicznymi
Kierownik:

Materiały elastomerowe - przyjazne środowisku
Kierownik:prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

Barwniki naftoilenobenzimidazolonowe jako fotoinicjatory polimeryzacji wolnorodnikowej
Kierownik:prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska

Nowe hybrydowe polimetylowodorosiloksany i poliheterosiloksany - synteza i zastosowania
Kierownik:dr inż. Jerzy Chruściel

Nowe biodegradowalne kompozyty kolagenowo-elastomerowe
Kierownik:dr hab. inż. Anita Przepiórkowska

Barwniki fluoflawinowe jako fotoinicjatory jednoczesnej polimeryzacji wolnorodnikowej i kationowej
Kierownik:dr hab. Radosław Podsiadły prof. PŁ

Synteza i właściwości polimerowych materiałów hybrydowych
Kierownik:dr hab. inż. Joanna Pietrasik prof. PŁ

Projekty promotorskie

Nanokompozyty elastomerowe zawierające warstwowe napełniacze
Kierownik:prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

Reszta kwasu D-glukonowego jako moderator właściwości użytkowych nowej grupy barwników azowych o podwyższonej podatności na rozkład biologiczny
Kierownik:dr inż. Agnieszka Szymczak

Badanie wpływu stopnia dyspersji i dystrybucji napełniacza na właściwości mechaniczne i tribologiczne gumy
Kierownik:prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

Degradowalne kompozyty hydrofilowo-hydrofobowe o właściwościach elastomerów
Kierownik:prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

Elektrochemiczna i fotochemiczna degradacja barwników azowych rozpuszczalnych w wodzie
Kierownik:prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska

Synteza i charakterystyka funkcyjnych rozgałęzionych polimetyloheterosiloksanów
Kierownik:prof. dr hab. inż. Zofia Michalska prof. emerytowany

Wpływ bombardowania jonowego na strukturę i właściwości polimerów konstrukcyjnych
Kierownik:prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

Biorozkładalne elastomery z odpadową keratyną jako napełniaczem
Kierownik:dr hab. inż. Anita Przepiórkowska

Zastosowanie w materiałach elastomerowych tlenku cynku o rozmiarach nanometrycznych
Kierownik:prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

Projekty rozwojowe

Opracowanie technologii wytwarzania bezołowiowych osłon elastomerowych, zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym
Kierownik:prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

Opracowanie technologii otrzymywania pigmentów kompozytowych zawierających pochodne benzotiazyny i ich zastosowanie w polimerach
Kierownik:prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska

Projekty zamawiane

Elastomery magnetoreologiczne. Synteza i właściwości.
Kierownik:prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

Projekty celowe

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych
Kierownik:prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

Projekty międzynarodowe

Polymer Composite Biomaterials - Milestones and Targets
Kierownik:dr hab. inż. Joanna Pietrasik prof. PŁ