Fb

 
 
 
 

Instytut Technologii Polimerów i Barwników

Instytut Technologii Polimerów i Barwników kształci studentów na studiach:

 • magisterskich
 • inżynierskich
 • doktoranckich oraz na studiach podyplomowych

na następujących kierunkach:

 • Technologii chemicznej
 • Chemii
 • Inżynierii materiałowej

Tematyka prac dyplomowych dotyczy:

 • technologii tworzyw sztucznych
 • technologii kauczuku i gumy
 • technologii skóry i garbarstwa
 • technologii klejów i klejenia
 • przetwórstwa polimerów
 • degradacji i starzenia polimerów
 • technologii barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej.

Kadra akademicka Instytutu prowadzi wykłady z:

 • materiały polimerowe
 • materiałoznawstwo chemiczne i korozja
 • materiały ceramiczne
 • materiały eksploatacyjne
 • materiały metaliczne
 • mechanika i konstrukcja maszyn
 • metody i techniki badań materiałów
 • metody obliczeń w technologii chemicznej
 • polimery w technice
 • podstaw nauki o materiałach
 • chemii i fizykochemii polimerów
 • reologii polimerów
 • technologii polimerów
 • kompozyty
 • aparatury i przetwórstwa polimerów
 • inżynierii powierzchni
 • projektowania procesów technologicznych
 • metod badań polimerów
 • technologii chemicznej
 • chemii i technologii półproduktów
 • chemii i technologii barwników
 • podstaw aplikacji produktów barwnych i chemii gospodarczej
 • technologii środków pomocniczych
 • chemii gospodarczej
 • materiałów specjalnych
 • materiałów kosmetycznych
 • technologii materiałów specjalnych
 • wybranych działów technologii organicznej
 • procesów przemysłowej syntezy chemicznej
 • fizycznych metod badania półproduktów organicznych
 • materiałów wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia
 • grafiki inżynierskiej
 • statystyki